Regulamin sklepu

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zieloneserce.pl prowadzony jest pod firmą O TRZY Paweł Grzegorz Borkowski z siedzibą w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 80/3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z numerem NIP: 821-156-45-48; REGON: 710 469 463; tel. +48 575 191 123, e-mail: sklep@zieloneserce.pl.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

§1

Definicje

1.Sprzedawca – O TRZY Paweł Grzegorz Borkowski z siedzibą w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 80/3. Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej z numerem NIP: 821-156-45-48; REGON: 710 469 463; tel. 575 191 123, e-mail: sklep@zieloneserce.pl.

2.Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.zieloneserce.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3.Kupujący – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą.

5.Regulamin – niniejszy Regulamin.

6.Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

7.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

8.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Zawarcia umowy dokonuje się po zatwierdzeniu złożonego Zamówienia.

9.Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę do zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

10.Login – indywidualna nazwa Klienta, które jest jednocześnie e-mailem Kupującego. Login wymagany jest wraz z Hasłem do założenia Konta w Sklepie Internetowym. Kupujący ma obowiązek zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

11.Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcji Sklepu.

12.Cennik dostawy – znajdujące się pod zakładką Koszt dostawy informacje o rodzaju dostawy i ich kosztach.

13.Dostawa – usługa transportowa określająca rodzaj przewoźnika i koszt, która jest uzależniona od wyboru dokonanego przez Klienta w zakresie sposobu dostawy oraz metody płatności.

14.Dowód zakupu – faktura.

15.Koszyk – lista produktów wybranych przez Kupującego w Sklepie, gdzie Kupujący może zweryfikować zawartość koszyka i przejść do realizacji zakupów.

16.Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę, które są wymienione w zakładce Płatności.

17. Termin realizacji – liczba dni roboczych podana na karcie produktu, w ciągu których zamówienie zostanie zrealizowane.

18.Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

19.Cookies – formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

20.Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

21.Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.

§2

Warunki ogólne

1.Wszystkie ceny w sklepie zieloneserce.pl podane są w złotych polskich. Są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT.

2.Sprzedający nie pobiera dodatkowych opłat od Kupującego, kontaktującego się ze Sprzedawcą na numer telefonicznej infolinii podany na stronie zieloneserce.pl (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

3.Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.

4.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien założyć Konto, podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w Sklepie.

5.Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie, przed zawarciem umowy sprzedaży, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu: http://www.zieloneserce.pl/regulamin.

6.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

7.Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3

Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet jako umowa zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

2.Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Zamówienia można dokonać jedynie przez stronę internetową www.zieloneserce.pl.

3.W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien być podłączony do sieci Internet i korzystać z dostępnych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies, a także posiadać i podać adres e-mail umożliwiający przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych wymaganych do realizacji Zamówienia.

4.Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.

5.Sprzedający informuje Kupującego o głównych cechach świadczenia i łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami.

6.Aby dokonać zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a. dodać produkt lub produkty do Koszyka;
b. wybrać rodzaj dostawy, podać imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, podać adres dostawy;
c. wybrać rodzaj płatności;
d. złożyć zamówienie, co jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty poprzez przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
e. dokonać płatności zgodnie z wyborem.

7.Po złożeniu Zamówienia drogą elektroniczną, Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia.

8.Kupujący po złożeniu zamówienia jest zobowiązany do dokonania płatności.

9.Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

10.Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 zł.

11.Zamówienia są realizowane w dni: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00

12.Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówienia.

13.Po złożeniu Zamówienia Sprzedający natychmiast przystępuje do realizacji zamówienia potwierdzając jego prawidłowość wiadomością wysłaną na e-mail podany podczas rejestracji lub kontaktem telefonicznym.

14.Z powodu ograniczonej ilości Towaru, aby zapewnić najwyższa świeżość zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefoniczną.

15.Kupujący ma prawo zmiany asortymentu lub anulowania zamówienia do czasu nadania przesyłki. W tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem tel. +48 575 191 123 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@zieloneserce.pl

16.Sklep może prowadzić sprzedaż promocyjną wybranych produktów. Kupujący zostanie poinformowany o promocji i ich warunkach, przed dokonaniem zakupu. Szczegółowe informacje będą umieszczone w dodatkowych opisach produktu.

17.Sprzedawca pobiera opłatę zawierającą koszt nadania przesyłki do Kupującego. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu firmowego przy zamówieniach lokalnych. Koszty dostawy zawarte są w TABELACH OPŁAT w zakładce Dostawa i koszty zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu. Czytaj więcej na stronie Dostawa i koszty przesyłki.

18.Możliwe są następujące formy płatności:

  • Pobranie – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu;
  • Przelew na konto bankowe;
  • Płatność online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Transferuj.pl.

§4

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni , na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru sprzedawcy.
2. Aby dokonać zwrotu, Konsument musi w w teminie 14 dni, wypełnić oświadczenie na piśmie i wysłać je na e-meila: sklep@zieloneserce.pl lub wysłać je na piśmie na adres: Paweł Grzegorz Borkowski O TRZY ul. Kolonijna 88, 08-119 Strzała. Wypełnić formularzu zwrotu , wypełnić formularz kontaktowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

3. Sprzedawca wyśle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na e-mail podanego przez Konsumenta przy zawieraniu umowy lub e-mailu podany w złożonym oświadczeniu.

4. Po odstąpienia Konsumenta od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. Obowiązkiem Konsumenta jest niezwłoczne zwrócenie rzecz Sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6. Konsument na własny koszt i ryzyko odsyła towar będące przedmiotem umowy, od której odstąpił.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy otrzymanych od Konsumenta do chwili zwrotu towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

11. Zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w sytuacji gdy:

  • towar jest rzeczą ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • towar jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§5

Reklamacja

1.W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: reklamacje@zieloneserce.pl lub korespondencyjnie na adres: O TRZY Paweł Grzegorz Borkowski ul. Kolonijna 88 08-119 Strzała.

2.W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia realizacji Zamówienia.

3.Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację.

4.Wymiana Towaru jest możliwa w przypadku Towarów zepsutych lub uszkodzonych podczas dostawy. Jeśli w sklepie nie ma produktów na wymianę (np. wyczerpanie zapasów), Kupującemu zostanie zaproponowany inny towar lub zwrot pieniędzy.

5.Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się do wskazanych wyżej żądań w terminie 14 dni oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

§6

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.Sprzedawca gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje nieudostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.

2.Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu realizowania umów sprzedaży i przesyłania Newslettera po uzyskaniu zgody Kupującego na jego wysyłkę.

3.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedawca.

4.Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

5.Szczegółowe zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności

6.Wszystkie zdjęcia, treści, pliki graficzne zawarte na stronie www.zieloneserce.pl stanowią własność sklepu, są chronione przepisami prawa o ochronie praw autorskich. Zdjęcia przedstawiające warzywa i owoce są przykładowe i jako takie mogą odbiegać wyglądem od dostarczonych, jednakże dostarczony towar będzie pierwszej świeżości

§6

Postanowienia końcowe

1.Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się stosowaniu tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu lub wskutek zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2.Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Kupujący zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

3.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin . W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Kupujących, którzy zakupili Towar przed zmianą, chyba, że zmiany te zostaną uznane za korzystne i Kupujący wyrazi na ich stosowanie zgodę.

4.Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się? odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub w drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.

7.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie będącym konsumentem zostają poddane właściwemu sądowi powszechnemu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *